јун 20, 2024

Impressum

Електронска пошта: urednik@klubomladine.com

Главни и одговорни уредник

Новица Крезић, predsednik@milosmilojevic.com

Уредник

Дарио Крезић, urednik@klubomladine.com

Телефон редакције: +381629718289

Клуб омладине, портал је уписан у регистар медија Агенције за привредне регистре под бројем: IN001269

 

 

Назив медија: KLUB OMLADINE

Регистарски број: IN001269

Податак о издавачу медија односно о пружаоцу услуге:

Пословно име: МИЛОШ МИЛОЈЕВИЋ Црна Бара

Матични број: 28231504

Седиште: Витомира Марјановића бр. 6 Богатић Црна Бара, Србија