јул 21, 2024

Гл. и одговорни уредник

Општина Богатић и ПУ „Слава Ковић“ започели су адаптацију простора старе трпезарије при основној школи у Богатићу,...